ابراز امیدواری نماینده سارمان ملل از نشست قزاقستان برای سوریه

استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل برای سوریه ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده در قزاقستان موجب تحکیم آتش بس در سوریه شود. روز ۵شنبه در ژنو آقای دمیستورا اظهار امیدواری کرد که آن مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفانش راه را برای مذاکراتی که سازمان ملل در ژنو برقرار کرده است فراهم کند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-syria-turkey/3664483.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *