جزئیات جلسه کمیته سنا درباره حمله سایبری روسیه به کارزار انتخاباتی آمریکا

کمیته نیروهای مسلح سنا امروز بمنظور رسیدگی به تهدیدهای سایبری از سوی روسیه و دیگر کشورها و تروریستها که متوجه آمریکاست و بویژه در مورد دخالتهای سایبری روسیه در انتخابات آمریکا تشکیل جلسه داد.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-senate-shahla-arasteh/3664594.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *