گروه های معارض و گفتگو با دولت سوریه

صالح عمر عیسی – استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل: ترکیه طرف دولت سوریه رفته و گروه های مخالف مورد حمایتش را وادار به گفتگو با دولت بشار اسد کرده اما معارضان سوری بعید است راضی به گفتگو با دولت اسد شوند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/new-horizon-saleh-omar-easa/3664718.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *