انفجار خودرو بمبگذاری شده در بازاری شلوغ در شمال سوریه دهها کشته داد

انفجار يک اتومبيل حامل بمب در بازاری شلوغ در مرکز شهری کوچک به نام اعزاز در استان شمالی حلب در مرز ميان سوريه و ترکيه امروز دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/mideast-crisis-syria-azaz/3667138.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *