اگر تختی زنده بود، جهان پهلوان نبود

محمود محمدی، پهلوان کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به مشکلات ورزش ایران در چهار دهه اخیر، افزود اگر غلامرضا تختی در این دوره، ورزشکار ایران بود، یا از دنیای ورزش حذف می شد یا دیگر جهان پهلوان نبود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/sport-ali-emadi-mahmoud-mahmoudi/3667226.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *