سفری کوتاه برای بازدید از شهر نیویورک و جذابیت های آن

جذابیت های مسحور کننده نیویورک نه فقط مسیر سفر بسیاری از گردشگران آمریکا را به سمت این شهر رنگارنگ و سرشار از فرهنگ، تاریخ و هنر مدرن می چرخاند بلکه راه همکار گزارشگر ما را در صدای آمریکا که به منظور بازدید پارک های ملی آمریکا در آن ایالت بود، به منهتن کشید.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/national-park-road-trip/3667132.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *