نیروهای دولتی عراق به نزدیکی رود دجله در مرکز موصل رسیدند

نيروهای عراقی در موصل امروز ضمن پيشروی قابل توجه موفق شدند به نزديكی رودخانه دجله در مركز شهر برسند. گفته می شود در جريان درگيری های شديد امروز ده ها تن از طرفين كشته شدند.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi-iraq/3667153.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *