پلیس ترکیه ۱۸ نفر را در ارتباط با حمله مرگبار ازمیر بازداشت کرد

پليس ترکيه ۱۸ نفر را در ارتباط با حملۀ مرگبار روز پنجشنبه در اِزمير بازداشت کرده است. دولت ترکيه حزب کارگران کردستان ترکيه، پ ک ک را مسئول اين بمبگذاری می داند اما پ ک ک در اين مورد هنوز اظهار نظر نکرده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/turke-attacks-morale/3667066.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *