اشتباه هاشمی: واگذاری نظارت استصوابی به شورای نگهبان

قاسم شعله سعدی –نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی: با واگذاری نظارت استصوابی که براثر اشتباه هاشمی به شورای نگهبان که مجلس چهارم را شکل داد، مخالفت با هاشمی و فاصله اش با خامنه ای پررنگتر شد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/new-horion-ghasem-sholesadi/3670688.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *