حمایت هاشمی از جامعه مدنی پس از ۸۸

محمدصادق جوادی حصار – روزنامه نگار: آقای هاشمی پس از سال ۱۳۸۸ کاملا جانب جامعه مدنی ایران را گرفته و تلاش می کرد با قانون و پشتیبانی افکار عمومی، وجه جمهوریت نظام را تقویت کند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/new-horizon-mohammad-sadegh-javadi-hesar/3670687.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *