روز مارتین لوتر کینگ در آمریکا

دوشنبه به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ درآمریکا تعطیل فدرال است. دکتر مارتین لوتر کینک رهبر جنبش مدنی آمریکا به پاس تلاشهای مسالمت آمیز در پیشبرد آزادی در این کشور بزرگ جایزه صلح نوبل را برد و الهام بخش آزادیخواهان سراسر جهان شد. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/mlk-day-washington-dc/3677247.html

توافق اتمی ایران یک ساله شد

توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی که در ازای لغو تحریم هائی فلج کننده علیه برنامه اتمی تهران، به تعهد ایران در مورد محدود ساختن برنامه هائی منجر شد که جامعه بین المللی آنها را زمینه ای برای دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات اتمی می دانست، فردا یک ساله می شود. منبع پخش […]