سیری در مراسم تحلیف در آمریکا؛ نماد انتقال صلح آمیز قدرت

دونالد ترامپ ، چهار روز دیگر با ادای سوگند در مقابل کنگره آمریکا که میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را تماشا خواهند کرد ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا می شود. مراسم تحلیف رئیس جمهوری در آمریکا ، از دیدی تاریخی ، نماد انتقال صلح آمیز قدرت است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/inauguration/3678378.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *