آخرین تلاش ها در کنگره برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دونالد ترامپ

همزمان با جنب و جوش تدارکات برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا در روز جمعه قانونگذاران تلاش می کنند تا حد ممکن کار اخذ رای اعتماد برای تعداد بیشتری ازاعضای کابینه دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب را تا جمعه تکمیل کنند.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/shahla-arasteh/3682950.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *