ساخت مقدماتی دارویی که غدد سرطانی را نابود می کند

شرکت داروسازی فایزر و متخصصان تکنولوژی زیستی کمپانی اَب – وی موفق به ساخت دارویی شدند که در مرجله آزمایشی، غده های سرطانی و سلول های مقاوم به شیمی درمانی را نابود کرده است. آنها
می گویند دلیل اثرگذاری این دارو، رویکرد گاز انبری آن است.گزارش شیده رضایی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei-cancer-drug/3682962.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *