گفتگو با فرید شفیع نوری خواننده درباره تلفیق سنت ایرانی و ریشه های آمریکایی در موسیقی

فرید شفیع نوری خواننده، نوازنده و آهنگساز جوان ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره آلبوم جدید، ویژگی های آثارش و موسیقی تلفیقی توضیحاتی داد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-iran-singer-music-fared/3681797.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *