حسین خندان فیلمساز و عکاس ایرانی: کتاب جدیدم نتیجه سفرنامه تصویری ام به چین است

حسین خندان فیلمساز و عکاس ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره تجربه سفر به چین، زندگی در آن کشور و فعالیت های هنری خود توضیحاتی داد
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-iran-china-photography-khandan/3700640.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *