نشست اندیشکده شورای آتلانتیک درباره فواید و ضررهای توافق هسته ای ایران برای آمریکا

با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا بحث در باره سیاستهای خارجی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از جمله در ارتباط با ایران آغاز شده است. در همین ارتباط اندیشکده شورای آتلانتیک در واشنگتن دریک نشست کمک و یا صدمات توافق هسته ای ایران را برای منافع آمریکا در خاورمیانه به بحث گذارد.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-jcpoa-and-region/3700544.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *