نگاهی به مطبوعات: پیامدهای طرح محدودیت ورود به ایالات متحده

پیامدهای طرح محدودیت ورود به ایالات متحده، احتمال انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم، توصیه هایی برای شکست داعش و قانونگذار جمهوریخواهی که در برابر رییس جمهور ایستاده است موضوع چهار مقاله در لس آنجلس تایمز، بریتبارت، نیویورک تایمز و ای بی سی نیوز است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-review/3700330.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *