هنوز سالی ۲۰۰ هزارنفر در جهان به جذام مبتلا می شوند

بعضی از مردم به سختی باور می کنند که سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از مردم به جذام یا بیماری هنسن مبتلا می شوند. اما این رقم نسبت به ۳۰ سال قبل بسیار کمتر شده است و این کاهش به مدد تلاش همگانی جهانیان در ریشه کن کردن این بیماری بوده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/benin-leprosy/3700356.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *