اسرائیل خواستار تشکیل جبهه واحد علیه «رفتار تهاجمی» ایران شد

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در جلسه کابينه دولت گفت بر لزوم تشکيل يک جبهۀ واحد عليه «رفتار تهاجمی» دولت ايران پای خواهد فشرد. اسرائيل معتقد است ايران دارای هزاران موشک باليستيک با برد کوتاه و متوسط است که قادرند در خاک اسرائيل و ساير متحدان و پايگاه های آمريکا در منطقه فرود آيند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/israel-iran-missile/3707102.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *