افزایش حضور زنان کالیفرنیا در صنایع فناوری

شمار زنانی که در صنایع تکنولوژی هستند بارز نیست و در دانشگاه های آمریکا تنها یک نفر از هر ۶ دانشجوی رشته کامپیوتر را زنان تشکیل میدهند. اما در نزدیکی کالیفرنیا، این آمار در حال تغییر است و بیش از نیمی از فارغ التحیلان در رشته کامپیوتر در سال گذشته، زنان بوده اند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/women-in-computer-science/3707130.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *