بازتاب منع موقت ورود ایرانیان به آمریکا در رسانه های جهان

ابهام در سرنوشت ایرانیانی که با ویزای معتبر عازم آمریکا هستند موضوع سه گزارش در رسانه های آمریکایی است. برادران علایی، پیشگامان مداوای بیماری ایدز در ایران، دو نقاش ایرانی مقیم آمریکا، و مسئولین دانشگاه بافالو، نگران سرنوشت ایرانیانی هستند که ممکن است از سفرشان به آمریکا جلوگیری شود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-review-iranian-us/3707104.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *