دادگاه فدرال، تقاضای وزارت دادگستری برای اجرای اضطراری فرمان ترامپ را رد کرد

در آمریکا، کشمکش بین دولت پرزیدنت ترامپ و دادگاه های فدرال بر سر اجرای فرمان منع موقت ورود اتباع هفت کشور اسلامی، از جمله ایران، به آمریکا، دیشب با جدیدترین حکمی که یک دادگاه استیناف صادر کرد، دست کم تا فردا ادامه می یابد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/trump-federal-judge-ruling/3707105.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *