یک طرح ابتکاری در آمریکا به نام «جایزه برای اتوموبیل»

در بسیاری از نقاط آمریکا داشتن اتوموبیل برای انجام کارهای روزمره واجب است. از رفتن به سر کار تا بردن بچه ها به مدرسه، دکتر، و دیگر کارهای معمول، بدون اتوموبیل خیلی بیشتر وقت می برد و گاه نداشتن اتوموبیل منجر به از دست دادن شغل می شود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-cars-program/3707106.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *