تلاش دانشمندان بریتانیایی در تولید اولین کامپیوتر کوانتومی

گفته می‌شود در صورت تولید کامپیوتر های کوانتومی، این کامپیوتر ها خواهند توانست مشکلاتی را که کامپیوتر های امروزه قادر به حل آن نیستند در زمانی کوتاه حل کنند. دانشمندان بریتانیایی تلاش می کنند موانع بر سر راه تولید اولین کامپیوتر کوانتومی جهان را از میان بردارند. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/quantum-computer-britain/3708085.html