سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان سعودی

امارات متحده عربی امروز میزبان جیم متیس وزیر دفاع آمریکا بود. جیم متیس در سخنانی از حضور نیروهای نظامی آمریکا درعراق با هدف بیرون راندن داعش از غرب موصل خبر داد. غرب موصل آخرین پایگاه عراق در کنترل دولت اسلامی است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/mattis-saudi-arabia-visit/3731111.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *