ششمین قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد

مسیب سروندی، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا با ارزیابی جام جهانی ۲۰۱۷کرمانشاه، به دلایل ضربه فنی شدن حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور و درخشش جوردن باروز آمریکایی اشاره کرد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-wrestling/3731096.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *