محمد جواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ: «تهدید علیه ایران کارا نخواهد بود»

در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هیچ قدرتی به تنهایی قادر نخواهد بود مشکلات جهانی و منطقه ای را به تنهایی حل کند و گفت تهدید علیه ایران کارا نخواهد بود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/munich-security-conference-zarif/3731119.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *