موضع وزرای عربستان سعودی و اسرائیل علیه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ

وزیران عربستان سعودی و اسرائیل روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ علیه ایران موضع مشترک گرفتند. هر دو کشور ایران را از بزرگترین حامیان تروریسم و عامل بی ثباتی در منطقه خاورمیانه خواندند و خواهان برخورد قاطعانه تر جامعه بین المللی با ایران شدند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/saudi-arabia-munich-conference/3731114.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *