نگاهی به چالش های ناشی از عملیات نظامی ترکیه در سوریه

عملیات تهاجمی ترکیه در سوریه و نیروهای کرد از نظر برخی از تحليلگران ترک، می تواند چالش های ديپلماتيک و نظامی سختی را در مقابل دولت این کشور قرار دهد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/turkey-military-syria/3731117.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *