وزیر خارجه ترکیه بر اهمیت مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه تأکید کرد

روز گذشته دور دیگری از گفتگوهای صلح سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه در شهر آستانه در قزاقستان برگزار شد. در همین حال، وزیر خارجه ترکیه که در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان سخن می گفت، اضافه کرد، مذاکرات در شهر آستانه می تواند به عنوان مقدمه ای برای گفتگوهای نهایی در شهر ژنو تلقی شود.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/munich-security-conference-turkey/3731109.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *