جزئیاتی از تیراندازی یک پلیس و کشتن یازده نفر در افغانستان

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ahmad-foad-lame/3743708.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *