شاهین فاطمی: در ایران امکانات برای پیشرفت هست اما سیستم بانکی مشکل دارد

منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/shahin-fatemi/3743780.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *