نگاهی به مطبوعات: ادامه ابهام درباره توافق واشنگتن و تهران برای آزادی گروگانهای آمریکایی

ادامه ابهام درباره توافق واشنگتن و تهران بر سر آزادی گروگان های آمریکایی زندانی، چشم انداز بهبود روابط اسراییل با عربستان سعودی، و پیامد شطرنج ایران و ترکیه موضوع سه مقاله در نیوزویک، جروسلم پست و میدل ایست مانیتور است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-review/3743755.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *