«اقتصاد مقاومتی» اسم رمز حامیان رهبر برای فشار بر دولت روحانی

در روزهای پایانی سال در حالی که ایرانیان برای نوروز آماده می شوند و گرانی هم ادامه دارد، اصولگرایان و دولت روحانی بر سر انتخاب راه حل مشکلات اقتصادی بار دیگر وارد کشمکش شده اند. اقتصاد مقاومتیِ مد نظر رهبر ابزاری برای نقد سیاست های دولت قرار گرفته است. گزارش مسعود سفیری
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-economy-challenges/3760284.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *