انتخابات هفته آینده هلند؛ آیا «راست»ها پیروز می شوند؟

پيروزی غيرمترقبه دونالد ترامپ در انتخابات ۱۸ آبان، در عرصۀ سياست نشانگر چرخشی به راست بود. اکنون اروپا با سه انتخابات مهم روبروست: هفتۀ آينده در هلند، ماه آينده در فرانسه و در اواخر تابستان در آلمان.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/eu-netherland-election-trump/3760316.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *