رزمایش آمریکا و ژاپن یک هفته بعد از شلیک موشک کره شمالی

رزمایش مشترک سالانه نیروی تفنگداران دریایی آمریکا با نیروهای مسلح ژاپن از امروز در سایه افزایش تنشها در شرق آسیا آغاز شد. یکی از فرماندهان نیروی تفنگداران دریایی آمریکا هدف این رزمایش را ارتقای توان بهره گیری دو طرف از جنگ افزارهای همدیگر اعلام کرد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/us-japan-drills/3760318.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *