تظاهرات بومیان آمریکا در واشنگتن به حمایت ترامپ از احداث خط لوله داکوتا

واشنگتن، پایتخت آمریکا دیروز صحنه تظاهرات اعتراضی هزاران نفر از بومیان آمریکا علیه تصمیم پرزیدنت ترامپ برای احدات دو خطوط لوله انتقال نفت و گازی بود. معترضین می گویند احداث این دو خط لوله به محیط زیست و بخصوص به منابع آب اشامیدنی در مسیر آن ها آسیب می رساند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/pipeline-protest/3761418.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *