مهاجم فرودگاه پاریس شناسایی شد

پروازهای فرودگاه اورلی پاریس یک روز پس از حادثه تیراندازی و مرگ یک مظنون افراطی از سر گرفته شد. دادستان پاریس فرد مهاجم را مردی ۳۹ ساله به نام «زید بن بلقاسم» معرفی کرد که پس از خلع سلاح یک سرباز فرانسوی و پیش از آنکه موفق به تیراندازی شود توسط دو سرباز دیگر کشته شد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/france-airport-shooting/3772813.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *