ادامه تحقیقات و بازداشت دو مظنون دیگر حمله تروریستی لندن

در ادامه بازرسى ها و تحقيقات در ارتباط با حمله تروريستى لندن، پليس اين كشور دو مظنون ديگر را دستگير كرده و اين بازداشت ها را براى روشن شدن زواياى مختلف اين حمله كه داعش مسئوليت آن را بر عهده گرفته مهم توصيف كرده است.

گزارشی از نیلوفر پورابراهیم
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/uk-attack-niloufar-pourebrahim/3780587.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *