در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی طرح شد: انتقاد از امتیازات اعطایی دولت اوباما به تهران

پنل کارشناسان درجلسه امروز بنیاد دفاع از دمکراسی در کنگره نفوذ منطقه ای ایران و فعالیتهای نامشروع آن پس از امضای توافق هسته ای با ایران ازسوی بیشتر جامعه جهانی نادیده گرفته شده و سیاست آمریکا در گذشته بطور موثر این فعالیتها را ریشه کن نکرده است. گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/iran-nuclear-activities-late-news/3780800.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *