رکورد جدید فروش فیلم «دیو و دلبر»: گیشه

فروش «دیو و دلبر» فیلم جدید شرکت «دیزنی» در سه روز اول نمایش در آمریکا از ۱۷۰ میلیون دلار بیشتر بود و این فیلم، رکورد رسیدن به ۲۰۰ میلیون دلار را تا روز چهارشنبه، شکست و تا سه روز آینده، نخستین فیلمی خواهد بود که فروش ده روزه آن، از ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر می شود. گزارش بهنام ناطقی
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/behnam-nateghi-new-hour-segment/3780661.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *