آخرين فن آوری‌ها در گردهمايی بين‌المللی اختراعات در سوئيس

دوچرخه‌ای که به پهلو می‌راند. يک استخوان‌بندی خارجی روباتی و يک گشت محافظ امنيتی خودکار. اينها فقط چند فقره از دستگاه‌هايی‌هستند که امسال در گردهمايی بين‌المللی اختراعات به چشم می‌خورد. اين نمايشگاه ۴۵ ساله، آخرين فن آوری ها را از سراسر جهان در شهر ژنو در سوئيس گردهم می‌آورد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/switzerland-invention/3791224.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *