تصویب طرح ساخت یک شهرک جدید در کرانه باختری

کابینه امنیتی اسرائیل احداث نخستین شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن در ۲۵ سال اخیر را تصویب کرده است. مصطفی برقوتی، یکی از مقام های سابق فلسطینی ها، روز جمعه، این تصمیم را محکوم کرد و خواستار دخالت بین المللی برای توقف آن شد.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/barghouti-condemns-new-settlement-approval/3791134.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *