جشن شکوفه های گیلاس در واشنگتن دی سی

جشن شکوفه های گیلاس موسوم به چری بلاسم به یک سنت بهاره در واشنگتن پایتخت آمریکا پیش از سر بر آوردن برگ درختان تبدیل شده است. اما امسال به علت کاهش ناگهانی چندین ده درجه ای دما، بسیاری از جوانه های در آستانه شکوفایی یخ زدند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/cherry-blossom-bloom/3790974.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *