دبيركل سازمان ملل: وضعيت آواره‌های جنگ داعش بسيار وخيم است

آنتونيو گوترس، دبيركل سازمان ملل متحد كه برای بررسی وضعيت آواره های جنگی از عراق ديدن كرده
می گويد كمكهای بين المللی كافی نبوده است. آقای گوترس وضعيت آواره های جنگ داعش را بسيار وخيم توصيف كرد و از نيروهای مسلح عراق خواست حين جنگ عليه تروريسم مراقب غيرنظاميان باشند. گزارش علی جوانمردی از عراق
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi-iraq/3791119.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *