نگاهی به مطبوعات: توان نظامی ایران و چالشها در منطقه خلیج فارس

اجلاس ناتو، تحریم جمهوری اسلامی ایران، روابط دهلی نو و تهران، توان نظامی ایران و چالش ها در منطقه خلیج فارس موضوع پنج مقاله در لس آنجلس تایمز، واشنگتن فری بیکن، بلومبرگ، آلگماینر و استراتفور است.

[[PKG]]
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/press-review/3791146.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *