پیشرفت‌هایی در تولید جنین آزمایشگاهی

دانشمندان دانشگاه کمبریج در بریتانیا با استفاده از سه رده سلول بنیادی موفق به خلق جنین موش در آزمایشگاه شدند. آنها می گویند، این پیشرفت علمی و شگفت انگیز در آینده راه را برای تحقیق روی جنین انسان و پیشگیری از ناهنجاری های آن هموار می کند.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/artificial-embryo/3791171.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *