دو تحلیل از آمدن ابراهیم رئیسی: برای گرم کردن تنور انتخابات یا گزینه رهبر

در حالی امروز حسن روحانی نشست خبری برگزار کرد که درباره نامزدی خود سخنی به میان نیاورد. حضور ابراهیم رئیسی چه تاثیری بر نامزدی روحانی دارد. برخی می گویند حضور رئیسی تنور انتخابات دو قطبی بین او و روحانی را گرم می کند و برخی می گویند، رئیسی گزینه رهبر است. منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/3804260.html