ادامه اعتراضات در ونزوئلا؛ تعداد کشته ها به ۸ نفر رسید

در ونزوئلا هزاران نفر از مخالفان رئیس جمهوری مجددا با حضور در خیابانهای کاراکاس به تظاهرات علیه او و سیاستهای سوسیالیستی اش ادامه دادند. در جدید ترین درگیری بین مخالفان مادورو و نیروهای دولتی دو نفر دیگر کشته شدند و شمار کشته شدگان در اعتراضات خیابانی اکنون به ۸ نفر رسیده است.
منبع پخش – http://ir.voanews.com/a/venezuela-maduro/3818291.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *